Antony Henao

Antony Henao

Data Mesh

6 stories

Antony Henao

Antony Henao

Data Warehousing by Antony Henao

6 stories

Antony Henao

Antony Henao

Data Engineers shouldn't write Airflow DAGs by Antony Henao

2 stories

Antony Henao

Antony Henao

About roles in Data Science by Antony Henao

3 stories